Natural Form / Forma naturalna

 2021 - digital animation / animacja cyfrowa

Synthetical storms / Syntetyczny sztorm

 2022 - digital animation / animacja cyfrowa

#Heartbeats outside / na zewnątrz

 since 2020 - musical performance / performens muzyczny

Stormaker / Burzofon

 2021 - musical installation /instalacja muzyczna

#Heartbeats inside/ wewnątrz

 2020 - musical performance / performens muzyczny

Synthetical immersion / Syntetyczne zanurzenie

 2019 - multimedial installation / instalacja multimedialana

Into the now 

 2018 - digital animation / animacja cyfrowa

Wanderlust

 2019 - VR environment / środowisko VR

Streaming / Strumieniowanie

 2015 - digital graphic / grafika cyfrowa

Calf / Cielec

 2018 - digital animation / animacja cyfrowa